سانتریفیوژ_چیست؟

بازدیدها: 4

سانتریفیوژ به هر دستگاهي گفته مي شود كه با سرعت زيادي به دور خود چرخيده و در همين حال با استفاده از نيروي گريز از مركز ايجاد شده ، مواد درون خود را نيز به بيرون پرتاب مي كند.

سانتریفیوژ

عملکرد فنهای سانتریفیوژ:

فن های سانتریفیوژ یا گریز از مرکز، هوا را در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می کنند. به عنوان یک قانون کلی این نوع فن در سیستم های کانال کشی شده با فشار بالا کاربرد دارد. هوای ورودی به موازات محور گردش پروانه وارد فن شده و با حرکت شعاعی به سمت پیرامون پروانه و نوک بالک ها حرکت می کند. همزمان با این حرکت، جریان هوا مقداری انرژی جنبشی دریافت می کند که افزایش فشار استاتیک را همزمان با آهسته شدن حرکت جریان هوا قبل از ورود به مسیر تخلیه را در پی دارد.
فن های سانتریفیوژ قابلیت عملکرد در مکان هایی که جریان هوا کثیف و دارای ناخالصی است و یا دارای دمای بالا می باشند را دارند.
اما مهمترین ویژگی این فن ها توانایی آنها در غلبه بر افت فشار استاتیک بالا در سیستم های کانال کشی شده می باشد.

انواع فنهای سانتریفیوژاز لحاظ شکل پروانه:

فوروارد (خم به جلو) پروانه شعاعی (رادیال)
ایر فویل بکوارد (خم به عقب)

ویژگیهایفن فوروارد:

انحنای بالک در راستای گردش پروانه است. در مقایسه با سایر فن ها بازدهی کمتر (در حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد) و اندازه کوچکتری دارد.
سرعت دورانی پایین، نیاز به استحکام بالا را برطرف ساخته است. به دلیل دارا بودن سرعت دورانی پایین، کم صدا هستند.
احتمال ایجاد اضافه بار بیشتر از دیگر فن ها وجود دارد. با افت فشار توان مصرفی این فن ها به صورت پیوسته افزایش می یابد.

کاربرد فن فوروارد:

عموما در سیستم های گرمایش، تهویه و هواساز کاربرد دارند.
از آنجاییکه دبی خروجی فن به راحتی قابل تنظیم نیست، لذا در مواردی که نیاز به کنترل دقیق دبی وجود دارد مورد استفاده قرار نمی گیرند.
در مواردی که دبی کم تا متوسط در فشار پایین نیاز می باشد، کاربرد دارند.

ویژگیهایفن رادیال:

قابلیت پوشش پره ها، مقاومت به خوردگی و سایش را در این نوع فن افزایش می دهد. دارای عملکرد مطمئن و بهینه حتی در لرزش های ناشی از وضعیت واماندگی هستند.

فن رادیکال

کاربرد فن رادیال:

برای مصارف با دبی پایین تا متوسط در فشار بالا مناسب می باشند. دارای قابلیت جابجایی جریان سیال همراه با ذرات درشت، گرد و غبار، براده های چوب یا آهن هستند.

ویژگی فنایرفویل:

بیشترین بازدهی را در بین فن های سانتریفیوژ دارند. زاویه برخورد بالک با جریان سیال کم است.
صدای کمتری نسبت به سایر فن های سانتریفیوژ دارند. استحکام مکانیکی بالا باعث قابلیت این فن ها در تولید فشارهای بالا می گردد.

کاربرد فنایرفویل:

در مواردی که جریان هوا آلودگی ندارد. به دلیل خاصیت این فن ها در عدم تحمیل اضافه بار بر الکتروموتور، غالبا در مواردی که دبی بالا مورد نیاز است به کار می روند.
_برای سیستم های با مقاومت متغیر به دلیل عدم وجود منطقه واماندگی بر روی منحنی این فن ها مناسب می باشند.

ویژگی فنبکوارد:

انحنای پره در خلاف جهت گردش پروانه می باشد. در دبی بالا افت عملکرد دارند.
_بازدهی بالاتری نسبت به پروانه های فوروارد و رادیال دارند.

کاربرد فن بکوارد:

در سیستم های گرمایش، تهویه و هواساز کاربرد دارند.
در مواردی که به دلیل خوردگی و سایش امکان استفاده از پروانه های ایرفویل وجود ندارد از این نوع پروانه استفاده می گردد.