نحوه عملکرد پکیج چگالشی

بازدیدها: 7

در اثر سوختن گاز مشعل در دستگاه و به علت احتراق، گاز دی اکسید کربن و بخار آب بوجود می آید. محصولات احتراق با دمای بالا حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراید در پکیج های معمولی از دودکش خارج می شوند. با در نظر گرفتن اینکه در این دما آب در فاز بخار می باشد، قسمتی از انرژی گرمایی بوسیله خارج شدن محصولات احتراق با دمای بالا اتلاف می شود.

با اعمال تغییراتی در طراحی پکیج در سیستم های چگالشی (Condesing)، برای پیش گرمایش آب سرد ورودی به پکیج از محصولات احتراق استفاده می شود. لذا دمای گازهای خروجی تا دمای ۶۰ الی ۷۰ درجه کاهش می یابد. این دما با تولید بخار آب همراه می باشد که در طول فرآیند احتراق تقطیر می شود و به کنداسه تبدیل می شود، به همین دلیل به این دستگاه ها پکیج چگالشی گفته می شود.

افزایش کارایی پکیج چگالشی

جذب گرمای خروجی توسط دودکش باعث افزایش کارایی پکیج هایچگالشی می شود. لذا با استفاده از مشعل های مخصوص و استفاده از جنس های ضد خوردگی، با راندمان ۹۸ درصد تولید حرارت خواهید داشت. با توجه به نزدیکی آب تقطیر شده با گازهای مونواکسید کربن و در اکسید کربن، اسید کربنیک H2CO3 با PH تقریبا ۴ تولید می شود. بنابراین در استفاده از پکیج های چگالشی لازم است تا ملاحظات ایمنی را رعایت شود. مسیر خروجی گازهای حاصل از احتراق در پکیج های چگالشی باید در برابر خورندگی اسید و رطوبت عایق باشند.