پنکه آبی (MISTING FAN) :

بازدیدها: 6

پنکه آبی همچون یک کولر آبی با سرعت جریان هوایی زیاد همراه با اسپری آب ، وسیله ای مناسب برای رفاه ، آسایش و کاهش دما در محیط های باز می باشد.

کاربرد پنکه آبی :

  1. رستورانهای سرباز
  2. ورزشگاهها
  3. هیات ها و تکیه ها ( عطر افشانی)
  4. تفریگاههای عمومی
  5. استخرهای سرباز
  6. باغستانها
  7. کارگاهها و تعمیرگاهها
  8. آرامستانها
  9. ویلاها
  10. پستهای تعمیراتی آب برق گاز