تاسیسات مهندسی کاشان

تجهیزات سونا

سونا یا همان حمام فنلاندی در واقع به اتاقی اطلاق می شود که با دیواره های ایزوله شده تشکیل شده است که در آن جایگاهی برای نشستن افراد ساخته شده و این فضا با ایجاد حرارت تا حدود 55 درجه سانتی گراد گرم می شود.

سونای بخار :

هر گاه برای گرمایش از بخار استفاده گردد به این سونا ، سونای بخار گفته می شود

تجهیزات مورد نیاز برای سونای بخار عبارتند از :

1-دیگ یا مولد تولید بخار

2-فضای مخصوص یا اتاق سونا

3-تجهیزات کنترلی محیطی

سونای خشک :

هرگاه برای ایجاد گرما و دمای ذکر شده در اتاق سونا از هوای داغ استفاده شود سونای خشک نامیده خواهد شد

تجهیزات مورد نیاز :

1-کوره یا مولد تولید حرارت 

2-فضای مخصوص یا اتاق سونا

3-تجهیزات کنترلی محیطی

ورود