اسکیمر

اسکیمر چیست؟

اسکیمر چیست؟ اسکیمر یکی از راهکارها جهت جمع آوری اجسام کوچک شناور (مانند برگ گیاهان)، حشرات مرده، ذرات چربی بدن

ادامه مطلب
    سبد خرید